Smittevern

Alle våre gjester og arrangører skal være helt trygge på at vi til enhver tid følger Folkehelseinstituttets råd om drift av vårt konferansesenter. Vår rolle er å sørge for at du som arrangør skal kunne gjennomføre kurs, konferanser og møter på en sikker måte.

Vi har iverksatt en rekke tiltak for å begrense smittefaren og oppdaterer disse kontinuerlig.

  • Vi har hyppig renhold av kontaktpunkter, fellesareal og toaletter.
  • Vi har minimum 1 meters avstand, eller mer, mellom bord/stoler i møterommene.
  • Hånddesinfeksjon er tilgjengelig i/utenfor alle møterom
  • Vi har nedjustert antall deltakere i alle våre møterom
  • Vi unngår håndhilsning eller klemming.
  • Hvert arrangement/møte må ha en ansvarlig arrangør (bestillers ansvar) som har oversikt over hvem som er tilstede med navn og kontakt info på alle deltakerne.
  • All mat blir servert i henhold til FHI sine retningslinjer.

Velkommen hit til oss!